Kik vagyunk

A weboldalunk címe: https://vikimanikur.hu.

Melyek azok a személyes adatok, amiket gyűjtünk és milyen céllal gyűjtjük ezeket

Hozzászólások

Hozzászólás beküldésekor a hozzászólási űrlapban megadottakon kívül begyűjtésre kerül a hozzászóló IP címe és a böngészőazonosító karakterlánc a kéretlen tartalmak kiszűrése céljából.

Egy személytelenített, az e-mail címből előállított karakterlánc (hashnek szokás nevezni) kerül továbbításra a Gravatar szolgáltatás felé, ha ez az oldalon használatban van. A Gravatar szolgáltatás feltételei az alábbi címen tekinthetőek meg: https://automattic.com/privacy/. A hozzászólás elfogadása után, a hozzászólásunk tartalma és a profil képünk is megjelenik nyilvánosan.

Média

Amennyiben regisztrált felhasználó által kerül kép feltöltésre a honlapra, kerülni kell az az olyan EXIF-eket, amelyekben GPS pozíció adatok is szerepelnek. A honlap látogatói ezeket letölthetik és kinyerhetik a helyadatokat a honlapon található képekből.

Kapcsolatfelvételi űrlapok

Sütik

Ha hozzászólást adsz a honlapodon, bejelentkezve maradhatsz a megadott neved, e-mail-ed és webcímed eltárolásával egy sütiben. A tárolás a te kényelmi célokat szolgálja azért, hogy a következő hozzászóláskor ezeket az adatmezőket ne kelljen kitöltened. Ezeknek a sütiknek a lejárati ideje 1 év.

Ha ellátogatunk a bejelentkezési oldalra, akkor átmeneti sütiket állítunk be annak érdekében, hogy megállapítsuk, hogy a böngésző elfogadja-e a sütiket. Ezek a sütik nem tartalmaznak személyes információt, és törlődnek, ahogy bezárjuk a böngészőt.

A honlapra történő bejelentkezéskor több sütit hozunk létre, amely elmenti a bejelentkezési információt és a szerkesztőfelület megjelenítési opcióit. A bejelentkezési sütik két napig érvényesek, a szerkesztőfelület megjelenítési opcióit tároló süti egy évig. Amennyiben az "Emlékezz rám" opciót bejelöljük, a bejelentkezés két hétig folytatódik. Kijelentkezéskor a bejelentkezési sütik eltávolításra kerülnek.

Amennyiben bejegyzést vagy oldalt szerkesztünk, egy újabb sütit tárol el a böngészőnk. Ez a süti nem tartalmaz személyes adatot, egyszerűen csak a bejegyzés azonosító számát tárolja, amelyet szerkesztettünk. Egy nap múlva jár le az érvényessége.

Más honlapokról származó beágyazott tartalmak

A honlapon elérhető bejegyzések külső forrásból származó beágyazott tartalmakat (pl. videók, képek, cikkek stb.) használhatnak. A külső forrásból származó beágyazott tartalmak pontosan úgy viselkednek, mintha meglátogattunk volna egy másik honlapot.

Ezek a webhelyek lehetséges, hogy adatot gyűjtenek a látogatókról, sütiket vagy harmadik féltől származó követőkódot használnak, figyelik a beágyazott tartalommal kapcsolatos felhasználói viselkedést, ha rendelkezünk felhasználói fiókkal és be vagyunk jelentkezve az oldalra.

Analitika

Kivel osztjuk meg a felhasználói adatokat

Mennyi ideig őrizzük a személyes adatot

Ha hozzászólunk, a hozzászólás és annak metaadatai nem meghatározható ideig a rendszerben maradnak. Ennek célja, hogy az összes ezt követő bármely hozzászólás általunk megismertté és jóváhagyottá váljon, azaz ne kerüljön fel a moderálandó hozzászólások listájára.

A honlapon regisztrált felhasználók (ha vannak ilyenek) személyes adatai a saját felhasználói profiljukban is tárolásra kerülnek. Minden felhasználó megtekintheti, szerkesztheti vagy törölheti a személyes adatait bármikor (kivéve, hogy nem változtathatja meg a saját felhasználói nevét). A honlap rendszergazdái ezen információkat szintén megtekinthetik és szerkeszthetik.

Milyen jogokkal rendelkezik a felhasználó a saját adatai kapcsán

A weboldalon regisztrált fiók vagy hozzászólás írása esetén kérhető a személyes adatok export fájlban történő megküldése, amely bármilyen adatot tartalmaz, amit korábban a felhasználó rendelkezésünkre bocsátott. Kérhető továbbá, hogy bármilyen korábban megadott személyes adatot töröljük. Ez nem vonatkozik azokra az adatokra, amelyeket adminisztrációs, jogi vagy biztonsági okokból kötelező megőriznünk.

Hová továbbítjuk az adatokat

A látogatók által beküldött hozzászólásokat automatikus spamszűrő szolgáltatás ellenőrizheti.

Kapcsolati adatok

További információk

Hogyan védjük a felhasználói személyes adatokat

Érvényben lévő eljárások adatkezelési sérelmek esetén

Milyen harmadik féltől származó adatokat kapunk

Milyen automatizált döntéshozatalt és/vagy profilalkotást végzünk a felhasználói adatokkal

Szabályozott iparág közzétételi követelményei

Adatkezelési tájékoztató

Fórián Viktória elkötelezett a látogatók személyes adatainak a védelmében. A regisztrálók adatait bizalmasan kezeli. Megtesz minden olyan lépést, amely garantálja ezen adataik védelmét, és biztonságát.

Az adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos törvényekkel, különösen az alábbiakkal:

– 1992. évi LXIII. Törvény a személyes adatok védelméről

– 2001. évi CXIII. Törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről.

– 2008. évi XLVIII. Törvény a gazdasági reklámtevékenység egyes feltételeiről.

Fórián Viktória, mint adatkezelő vállalja, hogy a birtokába jutott személyes adatokat az adatvédelmi törvénynek és ezen szabályzatban rögzített elvek szerint kezeli, és azokat harmadik félnek nem adja át.

Kivételt képez a felhasználók rendeléseinek megfelelő kiszolgálásához igénybe vett harmadik fél nyújtotta szolgáltatás, amelyhez szükséges ezen adatok átadása.

Fórián Viktória kötelezi magát, hogy semmilyen szankciót nem alkalmaz az olyan felhasználóval szemben, aki a nem szükségszerű adatszolgáltatást megtagadja.

A kezelt személyes adatok köre:

Az időpontfoglalás során szükségszerűen megadandó adatok:

– Név, e-mail cím, telefonszám.

Az adatkezelő a megadott személyes adatokat semmilyen esetben sem ellenőrzi. A megadott személyes adatok helyességéért kizárólag az azt megadó személy felel. Az e-mail címének megadásával egyben felelősséget is vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást. Ezen e-mail címen megadott belépésekért minden felelősség azt a felhasználót terheli, aki a címet regisztrálta.

Az adatkezelés célja:

A személyes adatokat kizárólag az alábbiakban felsorolt tevékenységek céljából használjuk fel:

 • hírlevél küldése, melynek jogalapja a feliratkozó önkéntes hozzájárulása. Az adatkezelés a hozzájárulás visszavonásáig tart, melyet bármelyik hírlevél láblécében lévő “Leiratkozás” linken vissza lehet vonni.
 • megkeresés a weboldalon keresztül, melynek jogalapja jogos üzleti érdekünk, hogy új fogyasztókat tudjunk kiszolgálni.  A weboldal megkeresése esetén, melyből nem jött létre üzleti kapcsolat a vevő adatait maximum 10 napig tárolja a Beauty Palace Kft.
 • megrendelt szolgáltatások teljesítése, melynek jogalapja szerződés teljesítése.

Megrendelésekkel kapcsolatosan az adataidat a következő ideig kezeljük:

 • Hibás időpontfoglalás esetén a jelentkező adatait maximum 1 évig tárolja Fórián Viktória.
 • Visszamondott időpontfoglalás esetén a jelentkező adatait maximum 1 évig tárolja Fórián Viktória.
 • A weboldalon létrejött,  szabályos, teljesített időpontfoglalás esetén a jelentkező adatait maximum 2 évig tárolja a weboldalán Fórián Viktória.
 • Minden más esetben vevő adatait 5+1 évig tárolja Fórián Viktória vagy a hatályos rendelkezéseknek megfelelően, ha az hosszabb határidőt ír elő.

Az adatkezelő a megadott személyes adatokat más célokra semmilyen esetben sem használhatja fel. Személyes adatok harmadik személynek, esetleg hatóságnak történő kiadása. Hacsak erről a törvény nem rendelkezik másként, a felhasználó előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges.

Az adatkezelő megnevezése:

Név: Fórián Viktória

Telefonszám: 06 30 884 50 81

E-mail cím: hello@vikimanikur.hu

 

Az adatkezeléshez kapcsolódó fogalmak meghatározása:

– Adatkezelő

Az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, jelen esetben a szolgáltató, aki önállóan, vagy másokkal együtt adatokat kezel, azok kezelésének a célját, és módját meghatározza.

– Adatkezelés

Alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet, így különösen az adatok felvétele, gyűjtése, rögzítése, rendszerezése, tárolása, továbbítása, megváltoztatása, zárolása, esetleges törlése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása.

– Adatfeldolgozás

Az összes adatkezelési feladathoz kapcsolódó technikai feladatok elvégzése.

– Adattovábbítás

Meghatározott harmadik fél részére történő hozzáférhetőség biztosítása az adatnak.

– Adattörlés

Az adatok felismerhetetlenné tétele olyan módon, hogy azoknak a visszaállítása többé nem legyen lehetséges.

– Harmadik személy

Olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, illetve az adatfeldolgozóval.

Fórián Viktória kérésre tájékoztatást ad az azt kérő személy részére, a rá vonatkozó adatokról, az adatkezelés céljáról, és jogalapjáról.

A tájékoztatást a kérelemtől számított 30 napon belül írásban küldi el.

Bármilyen felmerülő kérdéssel kapcsolatban bárki fordulhat hozzánk a megadott elérhetőségek bármelyikén.

Bárki kérheti adatainak helyesbítését, vagy azok törlését. Fórián Viktória a kérelem beérkezésétől számított 3 munkanapon belül törli azokat.

10. Az adatokhoz hozzáférők (címzettek) köre:

Személyes adatokat harmadik személyeknek kizárólag adatfeldolgozás céljából adunk át. Az adatfeldolgozó a tudomására jutott személyes adatokat kizárólag az adatkezelő rendelkezései szerint dolgozhatja fel, saját céljára adatfeldolgozást nem végezhet, továbbá a személyes adatokat az adatkezelő rendelkezései szerint köteles tárolni és megőrizni.

10.1. A hírlevél szolgáltatást az Adatkezelő levélkezelő szoftver útján nyújtja. A levél kezelő szoftver működtetője a szolgáltatás nyújtása során adatfeldolgozóként az érintettek személyes adatait (név, e-mail, IP cím) feldolgozza. Az adatkezelő a levél szolgáltatás során az alábbi adatfeldolgozókat veszi igénybe: a Google LLC, mint adatfeldolgozó szervere (székhelye: 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA., telefon: 650-253-0000, e-mail: data-protection-office@google.com).
A Google LLC a Privacy Shiled Keretegyezmény alapján vezetett megfelelőségi listában szerepel.

Hírlevelek adatkezelése:

A hírlevél direkt marketing elemekkel rendelkezik, és reklámot tartalmaz. Fórián Viktória az előzetesen megadott adatokat kezeli.

Bármikor indoklás nélküli leiratkozási lehetőséggel élhet bárki, a hírlevélben található leiratkozás linkre kattintva.

Amennyiben ez nem működik, e-mail címünkre írt levélben is megteheti leiratkozási igényét.

Leiratkozás esetén a Fórián Viktória a személyes adatokat törli a nyilvántartásából, és további marketing célú hírlevelet nem küld ezen személyek részére.

Fórián Viktória fenntartja magának a jogot ezen Adatkezelési Tájékoztató módosítására, kiegészítésére.

A módosítás hatályba lépését követően a szolgáltatás további ráutaló magatartással elfogadott a módosított tájékoztatóban foglaltakat.

Adatkezelési tájékoztató

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

A vikimanikur.hu (Honlap: https://www.vikimanikur.hu/; Elektronikus levélcím: hello@vikimanikur.hu; Telefonszám: +36 (30)884 50 81) kiemelkedő figyelmet fordít az Ön személyes adatainak védelmére.

I. A jelen tájékoztatóban foglaltak bemutatása elsősorban azt a célt szolgálja, hogy egyes adatkezelési célok szerint Önt előzetesen meggyőződjön a személyes adatainak kezelésével összefüggő valamennyi körülményről, így köztük:

 1. az adatkezelés céljáról;
 2. az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyekről;
 3. az adatkezelés jogalapjáról;
 4. a kezelt adatok köréről;
 5. az adatkezelés időtartamáról;

II. Mindezeken túlmenően felvilágosítást nyújtunk a Társaságunk általi adatkezeléssel kapcsolatos jogairól, és az Önt megillető egyes jogorvoslati lehetőségekről, illetve az egyéb fontos információkról. III.

Általunk folytatott adatkezelések:

 1. Kozmetikai szolgáltatás igénybevétele;
 2. Szépségápolási termékekkel kapcsolatos ügynöki tevékenység igénybevétele
 3. Hírlevél szolgáltatás

(Az Infotv. 65. § (3) bekezdése szerint: Nem vezet adatvédelmi nyilvántartást a Hatóság arról az adatkezelésről, amely az adatkezelővel ügyfélkapcsolatban álló személyek adataira vonatkozik

I.1. Kozmetikai szolgáltatás igénybevétele

I.1.1. Mi az adatkezelés célja?

A kozmetikai szolgáltatás során az adatkezelő szolgáltatásait igénybe vevő ügyfelek beazonosítása, a velük való kapcsolattartás.

I.1.2. Ki az adatkezelő és ki az adatfeldolgozó személye?

Társaságunk adatkezelőként kizárólagosan felel Ön felé, egyúttal tájékoztatjuk, hogy adatfeldolgozót nem veszünk igénybe.

I.1.3. Mi az adatkezelés jogalapja?

Társaságunk az alábbi bekezdésben meghatározott adatait azt követően kezeli, hogy Ön az adatkezeléshez hozzájárult. [Infotv. 5.§ (1) a)]  papíralapon vagy online google docs form segítségével.

I.1.4. Milyen adatokat kezelnek rólam?

Az Ön vezetéknevét és keresztnevét, telefonszámát, email címét továbbá, amennyiben ehhez hozzájárult úgy az Ön fényképét (egyes kozmetikai kezelések előtte/utána fotói).

A fentiek közül amikhez Ön hozzájárult.

I.1.5. Meddig kezelik ezeket az adataimat?

Az Ön adatait a weboldal kezelője mindaddig kezeli ameddig Ön nem kérte azok törlését, vagy amennyiben szolgáltatásainkat több mint 1 (egy) éve nem vette igénybe.

I.2. Szépségápolási termékekkel kapcsolatos ügynöki tevékenység igénybevétele

I.2.1. Mi az adatkezelés célja?

A kozmetikai szolgáltatás során az adatkezelő szolgáltatásait igénybe vevő ügyfelek beazonosítása, a velük való kapcsolattartás.

I.2.2. Ki az adatkezelő és ki az adatfeldolgozó személye?

Adatkezelőként kizárólag Fórián Viki jár el és ezzel kapcsolatban adatfeldolgozót nem veszünk igénybe.

I.2.3. Mi az adatkezelés jogalapja?

Társaságunk az alábbi bekezdésben meghatározott adatait azt követően kezeli, hogy Ön az adatkezeléshez hozzájárult. [Infotv. 5.§ (1) a)]  papíralapon vagy online google docs form segítségével.

I.2.4. Milyen adatokat kezelnek rólam?

Az Ön vezetéknevét és keresztnevét, telefonszámát, email címét.

A fentiek közül amikhez Ön hozzájárult.

I.2.5. Meddig kezelik ezeket az adataimat?

Az Ön adatait Fórián Viki mindaddig kezeli ameddig Ön nem kérte azok törlését, vagy amennyiben Társaságunk szolgáltatásait több mint 1 (egy) éve nem vette igénybe.

I.3. Hírlevél szolgáltatás

 I.3.1. Mi az adatkezelés célja?

Szolgáltatásaink népszerűsítése, illetve ajánlatok eljuttatása a hírlevélre feliratkozók számára

I.3.2. Ki az adatkezelő és ki az adatfeldolgozó?

A hírlevél szolgáltatás adatkezelési cél megvalósításához adatfeldolgozót nem veszünk igénybe.

I.3.3. Mi az adatkezelés jogalapja?

Kizárólag abban az esetben kezeli az Ön elektronikus levélcímét, amennyiben előzetesen, egyértelműen, és kifejezetten hozzájárult ahhoz, hogy az Ön által megadott elektronikus levélcímen felkereshetjük. [Grtv. 6.§ (1)]

I.3.4. Milyen adatokat kezelnek rólam?

Az Ön neve, telefonszáma és elektronikus levélcíme. (e-mail cím)

I.3.5. Meddig kezelik ezeket az adataimat?

Az Ön adatainak direkt marketing céljából történő kezelése azt követően kezdődik amikor ehhez az I.3.3. pontban meghatározott módon hozzájárult, és addig tart ameddig Ön a hozzájárulását nem vonja vissza. Tájékoztatjuk, hogy a hozzájárulását indokolás és korlátozás nélkül bármikor kezdeményezheti, vagy székhelyén személyesen, vagy postai úton küldött levél vagy a hello@vikimanikur.hu elektronikus levélcímre küldött e-mail útján.

II. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogaim (II.1.-II.4.) és a jogorvoslati lehetőségek. (II.5.)

II.1. Szeretnék tájékoztatást kérni a rólam kezelt adatokról. Hova fordulhatok?

Amennyiben az adatkezeléssel kapcsolatban bármilyen kérdése merülne fel, úgy a fent megadott elérhetőségeken készségesen fogadjuk megkeresését.

Ennek keretében tájékoztatjuk a kezelt adatok köréről, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó személyéről és címéről, és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az esetleges adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá – az Ön adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

Elsődlegesen kérjük, hogy írásban tegye fel kérdéseit, mivel telefonon legfeljebb általános tájékoztatást áll módunkban adni.

A kérdéseinek kézhezvételét követően a leghamarabb, de legfeljebb 15 napon belül írásban közérthető formában tájékoztatjuk.

II.2. Hibásak a rólam kezelt adatok. Mit tehetek?

Ilyen esetben bátran forduljon hozzánk, és helyesbítjük adatait amint a valóságnak megfelelő adat rendelkezésünkre áll.

II.3. Szeretném kérni az adataim törlését vagy zárolását. Mit tehetek?

Amennyiben úgy dönt, hogy a jövőben az Ön adatait ne kezeljük, forduljon hozzánk és kérelmére töröljük azokat.

Ezen túlmenően törölnjük az Ön személyes adatait,

 • amennyiben azok kezelése jogellenes,
 • hiányos vagy téves- és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható -, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki,
 • amennyiben az adatkezelés célja megszűnt vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt,
 • azt a bíróság vagy a Hatóság elrendelte.

II.4. Szeretnék tiltakozni az adataim kezelése ellen. Mikor van erre lehetőségem és milyen formában tehetem meg?

A hírlevél szolgáltatás céljából történő adatkezelés, azaz az I.3. szám alatt meghatározott adatkezelés esetén és törvényben meghatározott esetben lehetősége van tiltakozni az adatai kezelése ellen. Ilyen irányú kezdeményezés esetén a kérelem benyújtását követően a lehető leghamarabb, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgáljuk a kérelmét, döntést hozunk, és minderről írásban tájékoztatjuk. Amennyiben a kérelme megalapozott az adatkezelést megszüntetjük, az adatait zároljuk.

Mi a különbség a tiltakozás és a törlése között?

Olyan adatok esetén amit nem törölhetünk, – mert azokat bizonyos jogszabályok alapján kezelni kell ( pl. számviteli bizonylatok) – úgy ezen adatkezelés ellen tiltakozhat.       

II.5. Hova fordulhatok jogorvoslatért?

Amennyiben úgy gondolja, hogy a Társaságunk általi adatkezeléssel kapcsolatosai jogai sérültek, úgy több lehetősége is van.

Javasoljuk, hogy a bírósági, hatósági jogorvoslatot megelőzően nyújtson be panaszt nálunk.

Amennyiben ezzel nem kíván élni, vagy egyúttal peres úton szeretne igényt érvényesíteni, úgy a lakóhelye vagy a tartózkodási helye szerinti törvényszékhez fordulhat, és peres úton kártérítést vagy sérelemdíjat követelhet.

Kártérítést abban az esetben vagyunk kötelesek Önnek fizetni, amennyiben az Ön adatait jogellenes kezeltük vagy az adatbiztonság követelményét megszegtük és ezt a bíróság jogerős ítéletében megállapította.

Sérelemdíjat abban az esetben vagyunk kötelesek Önnek fizetni, amennyiben az Ön adatait jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményének megszegésével az Ön személyiségi jogait megsértette és ezt a bíróság jogerős ítéletében megállapította.

Hatósági jogérvényesítés:

A bírósági jogérvényesítésen túl – ingyenesen – jogorvoslati lehetőséggel, panasszal fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz.  Tájékoztatjuk, hogy a jogszabály alapján senkit sem érhet abból hátrány a Hatóságnál bejelentést tett.

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetőségei:

III. Egyéb fontos információk

III.1. Adatbiztonság

Kiemelt figyelmet fordítunk az Ön személyes adatinak megfelelő szintű védelme és biztonsága érdekében. Az adatbiztonság keretében törekszünk arra, hogy megfelelően megvédjük az Ön magánszféráját, így olyan eljárásokat vezetünk be, amelyek biztosítják az Ön adatainak sérthetetlenségét, biztonságát, és az Ön személyes adataihoz történő jogosulatlan hozzáférést.

III.2. Tájékoztatjuk, hogy az Ön adatainak kezelését az alábbi jogszabályok szerint kezeljük, vagy kezelhetjük

 • Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény; (Infotv.)
 • A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (Grtv.)

Tájékoztatjuk, hogy az adatkezeléseink mindenkori jogszerűségének biztosítása érdekében rendszeresen felülvizsgáljuk a tájékoztatónkat. Amennyiben úgy ítéljük meg, hogy a tájékoztató módosítása szükséges, úgy megváltoztatjuk azt. A változásokról tájékoztatjuk Önt honlapunkon, illetve a telephelyünkön kihelyezett dokumentáció útján.

 

 

Pdf

Adatkezelési tájékoztató

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

A Natur Beauty Korlátolt Felelősségű Társaság (Cégjegyzékszám: 01-09-945939; Székhely: 1188 Budapest, Címer u. 134; Honlap: http://www.habstudio.hu/; Elektronikus levélcím: gdpr.habstudio@gmail.com; Telefonszám: +36 (1)607-77-70) valamennyi dolgozója kiemelkedő figyelmet fordít az Ön személyes adatainak védelmére.

I. A jelen tájékoztatóban foglaltak bemutatása elsősorban azt a célt szolgálja, hogy egyes adatkezelési célok szerint Önt előzetesen meggyőződjön a személyes adatainak kezelésével összefüggő valamennyi körülményről, így köztük:

 1. az adatkezelés céljáról;
 2. az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyekről;
 3. az adatkezelés jogalapjáról;
 4. a kezelt adatok köréről;
 5. az adatkezelés időtartamáról;

II. Mindezeken túlmenően felvilágosítást nyújtunk a Társaságunk általi adatkezeléssel kapcsolatos jogairól, és az Önt megillető egyes jogorvoslati lehetőségekről, illetve az egyéb fontos információkról. III.

A Társaságunk által folytatott adatkezelések:

 1. Kozmetikai szolgáltatás igénybevétele;
 2. Szépségápolási termékekkel kapcsolatos ügynöki tevékenység igénybevétele
 3. Hírlevél szolgáltatás

(Az Infotv. 65. § (3) bekezdése szerint: Nem vezet adatvédelmi nyilvántartást a Hatóság arról az adatkezelésről, amely az adatkezelővel ügyfélkapcsolatban álló személyek adataira vonatkozik

 

I.1. Kozmetikai szolgáltatás igénybevétele

 

I.1.1. Mi az adatkezelés célja?

A kozmetikai szolgáltatás során az adatkezelő szolgáltatásait igénybe vevő ügyfelek beazonosítása, a velük való kapcsolattartás.

I.1.2. Ki az adatkezelő és ki az adatfeldolgozó személye?

Társaságunk adatkezelőként kizárólagosan felel Ön felé, egyúttal tájékoztatjuk, hogy adatfeldolgozót nem veszünk igénybe.

I.1.3. Mi az adatkezelés jogalapja?

Társaságunk az alábbi bekezdésben meghatározott adatait azt követően kezeli, hogy Ön az adatkezeléshez hozzájárult. [Infotv. 5.§ (1) a)]  papíralapon vagy online google docs form segítségével.

I.1.4. Milyen adatokat kezelnek rólam?

Az Ön vezetéknevét és keresztnevét, születési helyét és idejét, lakcímét (város, irányítószám, utca, házszám), telefonszámát, email címét továbbá, amennyiben ehhez hozzájárult úgy az Ön fényképét (egyes kozmetikai kezelések előtte/utána fotói).

A fentiek közül amikhez Ön hozzájárult.

I.1.5. Meddig kezelik ezeket az adataimat?

Az Ön adatait Társaságunk mindaddig kezeli ameddig Ön nem kérte azok törlését, vagy amennyiben Társaságunk szolgáltatásait több mint 1 (egy) éve nem vette igénybe.

 

I.2. Szépségápolási termékekkel kapcsolatos ügynöki tevékenység igénybevétele

 

I.2.1. Mi az adatkezelés célja?

A kozmetikai szolgáltatás során az adatkezelő szolgáltatásait igénybe vevő ügyfelek beazonosítása, a velük való kapcsolattartás.

I.2.2. Ki az adatkezelő és ki az adatfeldolgozó személye?

Adatkezelőként kizárólag Társaságunk jár el és ezzel kapcsolatban adatfeldolgozót nem veszünk igénybe.

I.2.3. Mi az adatkezelés jogalapja?

Társaságunk az alábbi bekezdésben meghatározott adatait azt követően kezeli, hogy Ön az adatkezeléshez hozzájárult. [Infotv. 5.§ (1) a)]  papíralapon vagy online google docs form segítségével.

I.2.4. Milyen adatokat kezelnek rólam?

Az Ön vezetéknevét és keresztnevét, születési helyét és idejét, lakcímét (város, irányítószám, utca, házszám), telefonszámát, email címét.

A fentiek közül amikhez Ön hozzájárult.

I.2.5. Meddig kezelik ezeket az adataimat?

Az Ön adatait Társaságunk mindaddig kezeli ameddig Ön nem kérte azok törlését, vagy amennyiben Társaságunk szolgáltatásait több mint 1 (egy) éve nem vette igénybe.

 

I.3. Hírlevél szolgáltatás

 

 I.3.1. Mi az adatkezelés célja?

Társaságunk szolgáltatásainak népszerűsítése, illetve kedvezményes ajánlatok eljuttatása a hírlevélre feliratkozók számára

I.3.2. Ki az adatkezelő és ki az adatfeldolgozó?

Társaságunk a hírlevél szolgáltatás adatkezelési cél megvalósításához adatfeldolgozót nem vesz igénybe.

I.3.3. Mi az adatkezelés jogalapja?

Társaságunk kizárólag abban az esetben kezeli az Ön elektronikus levélcímét, amennyiben előzetesen, egyértelműen, és kifejezetten hozzájárult ahhoz, hogy Társaságunk az Ön által megadott elektronikus levélcímen felkeresse. [Grtv. 6.§ (1)]

I.3.4. Milyen adatokat kezelnek rólam?

Az Ön neve és elektronikus levélcíme. (e-mail cím)

I.3.5. Meddig kezelik ezeket az adataimat?

Az Ön adatainak direkt marketing céljából történő kezelése azt követően kezdődik amikor ehhez az I.3.3. pontban meghatározott módon hozzájárult, és addig tart ameddig Ön a hozzájárulását nem vonja vissza. Tájékoztatjuk, hogy a hozzájárulását indokolás és korlátozás nélkül bármikor kezdeményezheti Társaságunk bármelyik fióktelepén, vagy székhelyén személyesen, vagy postai úton küldött levél vagy az gdpr.habstudio@gmail.com elektronikus levélcímre küldött e-mail útján.

 

II. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogaim (II.1.-II.4.) és a jogorvoslati lehetőségek. (II.5.)

 

II.1. Szeretnék tájékoztatást kérni a rólam kezelt adatokról. Hova fordulhatok?

Amennyiben a Társaságunk általi adatkezeléssel kapcsolatban bármilyen kérdése merülne fel, úgy Társaságunk a fent megadott elérhetőségeken készségesen fogadják megkeresését.

Ennek keretében tájékoztatjuk a kezelt adatok köréről, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó személyéről és címéről, és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az esetleges adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá – az Ön adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

Elsődlegesen kérjük, hogy írásban tegye fel kérdéseit, mivel telefonon legfeljebb általános tájékoztatást áll módunkban adni.

A kérdéseinek kézhezvételét követően a leghamarabb, de legfeljebb 15 napon belül írásban közérthető formában tájékoztatjuk.

 

II.2. Hibásak a rólam kezelt adatok. Mit tehetek?

Ilyen esetben bátran forduljon Társaságunkhoz, és helyesbítjük adatait amint a valóságnak megfelelő adat Társaságunk rendelkezésére áll.

 

II.3. Szeretném kérni az adataim törlését vagy zárolását. Mit tehetek?

Amennyiben úgy dönt, hogy a Társaságunk a jövőben az Ön adatait ne kezelje forduljon hozzánk és kérelmére töröljük azokat.

Ezen túlmenően Társaságunk köteles törölni az Ön személyes adatait,

 • amennyiben azok kezelése jogellenes,
 • hiányos vagy téves- és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható -, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki,
 • amennyiben az adatkezelés célja megszűnt vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt,
 • azt a bíróság vagy a Hatóság elrendelte.

 

II.4. Szeretnék tiltakozni az adataim kezelése ellen. Mikor van erre lehetőségem és milyen formában tehetem meg?

A hírlevél szolgáltatás céljából történő adatkezelés, azaz az I.3. szám alatt meghatározott adatkezelés esetén és törvényben meghatározott esetben lehetősége van tiltakozni az adatai kezelése ellen. Ilyen irányú kezdeményezés esetén a kérelem benyújtását követően a lehető leghamarabb, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgáljuk a kérelmét, döntést hozunk, és minderről írásban tájékoztatjuk. Amennyiben a kérelme megalapozott az adatkezelést megszüntetjük, az adatait zároljuk.

            Mi a különbség a tiltakozás és a törlése között?

Olyan adatok esetén amit Társaságunk nem törölhet, – mert azokat bizonyos jogszabályok alapján kezelni kell ( pl. számviteli bizonylatok) – úgy ezen adatkezelés ellen tiltakozhat.       

II.5. Hova fordulhatok jogorvoslatért?

Amennyiben úgy gondolja, hogy a Társaságunk általi adatkezeléssel kapcsolatosai jogai sérültek, úgy több lehetősége is van.

Javasoljuk, hogy a bírósági, hatósági jogorvoslatot megelőzően nyújtson be panaszt Társaságunknál.

Amennyiben ezzel nem kíván élni, vagy egyúttal peres úton szeretne igényt érvényesíteni Társaságunk ellen, úgy a lakóhelye vagy a tartózkodási helye szerinti törvényszékhez fordulhat, és peres úton kártérítést vagy sérelemdíjat követelhet.

Kártérítést abban az esetben köteles Társaságunk Önnek fizetni, amennyiben az Ön adatait jogellenes kezelte vagy az adatbiztonság követelményét megszegte és ezt a bíróság jogerős ítéletében megállapította.

Sérelemdíjat abban az esetben köteles Társaságunk Önnek fizetni, amennyiben az Ön adatait jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményének megszegésével az Ön személyiségi jogait megsértette és ezt a bíróság jogerős ítéletében megállapította.

Hatósági jogérvényesítés:

A bírósági jogérvényesítésen túl – ingyenesen – jogorvoslati lehetőséggel, panasszal fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz.  Tájékoztatjuk, hogy a jogszabály alapján senkit sem érhet abból hátrány a Hatóságnál bejelentést tett.

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetőségei:

III. Egyéb fontos információk

 

III.1. Adatbiztonság

Társaságunk valamennyi alkalmazottja kiemelt figyelmet fordít az Ön személyes adatinak megfelelő szintű védelme és biztonsága érdekében. Az adatbiztonság keretében törekszünk arra, hogy megfelelően megvédjük az Ön magánszféráját, így olyan eljárásokat vezetünk be, amelyek biztosítják az Ön adatainak sérthetetlenségét, biztonságát, és az Ön személyes adataihoz történő jogosulatlan hozzáférést.

 

III.2. Tájékoztatjuk, hogy az Ön adatainak kezelését az alábbi jogszabályok szerint kezeljük, vagy kezelhetjük

 • Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény; (Infotv.)
 • A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (Grtv.)

 

Tájékoztatjuk, hogy az adatkezeléseink mindenkori jogszerűségének biztosítása érdekében rendszeresen felülvizsgáljuk a tájékoztatónkat. Amennyiben úgy ítéljük meg, hogy a tájékoztató módosítása szükséges, úgy megváltoztatjuk azt. A változásokról tájékoztatjuk Önt honlapunkon, illetve a telephelyünkön kihelyezett dokumentáció útján.

 

2021. március 23.

 

Fórián Viki

 

Scroll Up